Bài tập GIẢM MỠ BỤNG tại nhà mùa dịch ĐỐT CHÁY CALO
William Thong
Những ngày chúng ta ở nhà ăn nhiều và không vận động sẽ dẫn đến lượng mỡ thừa sẽ tồn động trong cơ thể đặc biệt vào nhóm cơ bụng.
Hôm nay cả nhà hãy cùng Will tập bụng tại nhà đốt calo. Tập xong Will thở không ra hơi luôn đó.
Cả nhà cùng Will tập luyện nhé.
 
Sửa lần cuối:
Trả lời