Trophies

 1. 1

  Gà Con

  Hãy gửi một tin nhắn, hoặc bình luận để trở thành Gà Con
 2. 2

  Người Được Yêu

  Bình luận của bạn có tín hiệu quan tâm từ nhiều người, Bạn đã đạt danh hiệu Người Được Yêu
 3. 5

  Kẻ Chinh Phục

  30 Tin Nhắn Được Đăng Tải. Chúc Mừng Bạn đã trở thành Kẻ Chinh Phục
 4. 10

  Người Am Hiểu

  Bạn đã hoàn thành 100 Bình luận tích cực. Chúc mừng đã đạt Danh Hiệu Người Am Hiểu
 5. 10

  Người Chớm Nổi

  Bạn đã được Yêu Thích Like 25 lần. Chúc mừng bạn đã Đạt Danh Hiệu Người Chớm Nổi
 6. 15

  Người Nổi Tiếng

  Bài viết của bạn được 100 lượt yêu thích. Chúc mừng bạn đã Đạt Danh Hiệu Người Nổi Tiếng
 7. 20

  Kẻ Thông Thái

  1000 Bình luận đã hoàn tất. Bạn đã đạt danh hiệu Người Thông Thái
 8. 20

  Người Công Chúng

  Bài viết của bạn nhận được 250 lượt yêu thích. Chúc Mừng Đạt Danh Hiệu Người Công Chúng
 9. 30

  Bậc Thầy Thể Hình Vui

  Bài viết của bạn được 500 lượt Yêu Thích. Chúc Mừng Danh Hiệu Bậc Thầy Thể Hình Vui