Street Workout

Cham Hoang -
Street Workout Việt Nam cũng chơi bời phết đấy Môn dành cho anh em người khô thích bay nhảy Muốn đẳng cấp nữa thì tập từ môn này qua cả Bắc cua luôn kkk
Nam -
Làm tay việc đầu óc về mệt cũng ko kém gì làm việc tay chân về tranh thủ tập vai với 3 bài sau và 1 bài tay sau có ổn không các bạn trong nhóm? Handstand push up (có dựa tường): 15-15-15-14-13-12-12. Pike push up: 25-25-25-28-25-23-22. Pseudo...