Lệch múi cơ bụng! tập luyện để sửa lệch múi ?
Dang Thanh
E tập cơ bụng ra nhưng thấy lệch múi mà e ko pit tập nó có đều lại dc ko hay do cơ địa . Nhưng e tập thêm khoảng thời gian thấy nó khác với múi với lúc trước nó chạy chạy xích xuống cho đều lại hay sao ấy!

Xin ý kiên mọi người phát.

 
  • Like
Reactions: Huỳnh Trung Kiên
Trả lời