Kinh ngiệm 4 năm tập gym nghiệm ra
Dang Thanh
Dù tập luyện hay cuộc sống đi nữa nữa tất cả dều từ sự kiên trì và ý chí sẽ tạo nên thành quả.

Phòng đẹp phòng xấu, có chỗ tập là được.
Tạ to tạ bé, có tạ là được.
Giáo án lọ giáo án chai, duy trì được là được.
Form to form bé, cân đối là được.
Tăng cân giảm cân, kiên trì là được.
Mục tiêu to mục tiêu nhỏ, đạt được mục tiêu là được.


118126973_341912586986878_5119650875487603325_n.jpg