Kinh nghiệm
Shape Fit
Lịch sử hình thành & phát triển – Sứ mệnh & tầm nhìn

  • Được thành lập vào tháng 11 năm 2022 với sứ mệnh là đem lại lợi ích giá trị về mặt sức khỏe và thể hình cho mọi người. Mong muốn mang lại những thông tin hữu ích về việc rèn luyện thể thao và cân bằng dinh dưỡng cho người tập luyện.
  • Tầm nhìn đến năm 2023 trở thành doanh nghiệp uy tín và dẫn đầu cả nước về thương hiêu thể hình trong nước.
Doanh nghiệp được thành lập và phát triển cùng 7 nhà sáng lập:

Tô Lan Anh, Nghiêm Thị Lan Anh, Phùng Thị Giang, Ngô Anh Dũng,

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Đặng Phú Đại, Lê Thị Dung

Tên thương hiệu: Shape Fit

Slogan: Body đẹp – thêm tự tin

Fanpage: Shapefit Body đẹp thêm tự tin