Đủ Protein có thực sự tăng cơ ??

Kim Sơn

New Member
Điều này đã được Bác sĩ Oliver C. Witard đưa ra trong study vào năm (2016).

Nạp đủ lượng Protein thậm chí dư, với việc tập luyện khoa học, để kích thích quá trình protein synthesis(tổng hợp protein) và điều chính yếu là khối lượng cơ trên cơ thể và tỉ lệ SMM(skeletal muscle mass).

Hiểu hết được điều này việc xây dựng lịch ăn trên BMR - TDEE - MARCO mới thực sự đưa tới sự hiệu quả.
Trong thực đơn chúng ta luôn đưa ra câu hỏi rằng “Vậy mình ăn bao nhiêu protein/days/weeks là đủ để tăng cơ?”.
Việc tối đa lượng protein, marco, thời gian nghỉ, lịch luyện tập... được Dr.Oliver C.Witard đã chứng minh để tăng hoặc duy trì SMM(skeletal muscle mass) ở tùy độ tuổi và giới tính sẽ có sự thay đổi khác nhau

Nghiên cứu của Dr. Oliver C. Witard đã chứng minh và áp dụng thực tế trên nhiều người tự nguyện đã đưa ra kết luận rằng
-> "Việc nạp đủ Protein chưa chắc đã đủ - những điều kiện còn lại như Marco,cách tập, reps-sets... cũng không kém quan trọng"
...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top