Động lực cho các bạn nữ
Gia Phạm
Kiên trì và kiến thức là 2 thứ quan trọng trong công cuộc này

Đừng đòi hỏi giảm 5-10kg trong 1 tuần

Khi bạn đẹp mọi thứ trong cuộc sống sẽ luôn suôn sẻ

 
Trả lời