Check Form nữ Squat chuẩn chưa ạ?
My Hồ
Đây mọi người cho em gửi cái form squat
Lưng e không còn đau lắm nhưng bây giờ tập về chỉ thấy mỏi đùi chứ không thấy mỏi mông chứ các anh chị diễn tả ạ!
 
Trả lời