Cải thiện điểm bắt đầu, điểm lockout của Deadlift
Anh Võ
Một số người tập Conventional Deadlift sẽ cảm thấy bị yếu ở điểm bắt đầu đi lên của động tác, có người sẽ bị cảm thấy yếu ở điểm lockout, và khỏe điểm còn lại. Nếu thấy yếu cả 2 thì tạ đã quá nặng với bạn rồi đó. Cái này áp dụng cho cả Sumo Deadlift được luôn.

Cải thiện Deadlift ở điểm bắt đầu lên(điểm sâu nhất của động tác)


Cải thiện Deadlift điểm lockout

 

Attachments

Trả lời