10 phút tập bụng! Bùng cháy luôn chị em ơi!!
Hồng Hồ
Ui em theo cái này tập 2 hôm thui xanh mặt lun anh chị theo thử phê lắm:
"Video này dành cho những người ngủ đông, đánh mất đi múi bụng quyến rũ của mình. Chỉ với 10 phút tập đơn giản tại nhà này sẽ giúp các bạn tìm lại được múi bụng thất lạc của mình nhanh nhất có thể. Xem video và tập cùng mình nhé! Routine tập bụng 10 phút tại nhà:
1. Plank Knee To Elbow
2. Plank Up & Down
3. Plank Jack
4. Seated In & Out
5. Russian Twist
6. Chair Sit Up
7. Laying Windshield Wiper
8. Abs Scissors
9. Flutter Kicks
10. Reverse Plank
- 45s tập/15s nghỉ/tập 1-3 vòng - "
Nguồn: "Shin Phạm"
 
Trả lời