PowerLifting

Cấu tạo cơ thể ảnh hưởng đến Deadlift như thế nào? - Rất nhiều người nói với tôi rằng: "em muốn deadlift form như yuri belkin " hay 1 a zai nào đó với mức tạ 4xx kg với form set up hông cao, lưng thẳng tắp và góc gập lưng rất ít, kéo lên lock...
Quang Loc -
NÊN TẬP FRONT SQUAT VỚI TRỌNG LƯỢNG ĐỂ PHÙ HỢP VỚI SỨC CỦA MÌNH VÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÀI TẬP KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN. NHƯNG NẾU TẬP ĐƯỢC THÌ LỢI ÍCH CỦA NÓ CỰC KÌ LỚN !! Không phải tất cả các bài tập thân dưới ta đều phải tập, và cũng không có...
Xìn chào mọi người trong nhóm. Em muốn tham khảo về cách mọi người tập luyện sức nắm tay khi Deadlift. Grip strength theo em biết gồm có 2 thành tố là Crushing Strengh(khả năng nắm) và Support Strength(khả năng giữ cố định lòng bàn tay ở vị trí...
- Đăng clip Deadlift 1RM lên nhóm thì các bạn kêu tập sai form, và tập 1 cái để làm chi ? - Các bạn biết vì sao nhiều anh chị vận động viên lại phải dùng đến steroid để giành cup mặc dù biết nó nguy hiểm không ? - Bạn tập Powerlifting...